FLM Toby Soatanana Ilafy


“Aoka hisikina ny valahanareo sy hirehitra ny jironareo” Lioka 12:35

Mankalaza ny Advento isika izao alohan’ny Krismasy izao, izay manambara ny tokony hiomanantsika ka hananantsika fahavononana mandrakariva amin’ny fihavian’ny Tompo. Tsapa anefa fa toa miha matimaty, tsy mangatsiaka, tsy mafana ny finoan’ny Kristiana amin’izao fotoana izao. Noho ny fahatsapàna izany, Rtoa Diamamondra izay “Volontaire FF” ao amin’ny Toby Soatanana Ilafy dia niangavy ny “FF” ho tonga hanentana ireo Kristiana handroso bebe hatrany amin’ny fianarana ny Tenin’Andriamanitra izay atolony. Ilain’ny Fiangonana tokoa ankehitriny, indrindra fa ny Toby ny miorina tsara amin’ny Tenin’Andriamanitra sy manana finoana matanjaka entina miady amin’ny asan’ny devoly. Misaotra ny Tompo fa nisy dimy ireo resy lahatra ka nisoratra anarana hianatra ny Tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny “Cours Biblique par Correspondance”.

? dsc_0217
Samia miomana amin’ny alalan’ny fivelomana amin’ny Tenin’Andriamanitra hoy ny Pastora Razafiarison Yves tamin’ireo Kristiana ao amin’ny FLM Toby Soatanana Ilafy
? dsc_0222
Niezaka hatrany, namporisika ny Kristiana hianatra ny tenin’Andriamanitra Rtoa Diamondra”Volontaire FF” FLM Toby Soatanana Ilafy sy Rtoa Lalao ary Atoa Jaona Martin (samy Solontena FF).
dsc_0236 dsc_0230
Ampiasaina hatramin’ny fametahana Peta-drindrina toy izao any amin’ny fiangonana ny fanentanana ny olona hianatra ny Soratra Masina
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: