FIAINANA SA FAHATEZERANA?

« Izay mino ny Zanaka manana fiainana mandrakizay; fa izay tsy mino ny Zanaka dia tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran’Andriamanitra no mitoetra eo aminy. » Jaona 3:36 Ahoana tokoa no hahatongavan’ny finoantsika an’i Jesosy Kristy? Isika mbola tsy nahita Azy. Ny toriteny henontsika, sy ny Soratra Masina vakintsika, ny Soratra Masina rentsika, ny fanasitranana, ny fahagagàna […]