MAMIRAPIRATRA AO AMIN’NY MAIZINA NY MAZAVA

« Hamirapiratra amin’izay mipetraka ao amin’ny maizina sy ao amin’ny aloky ny fahafatesana. » Lioka 1:79a Faminaniana nataon’i Zakaria io teny io raha vao nisokatra ny vavany. Moana izy noho ny tsy finoany ilay anjely nilaza taminy fa hiteraka Elizabeta vadiny izay momba. Tonga ho vavolombelona hanambara ny mazava i Jaona. Fa tsy I Jaona anefa no […]