TANDREMANA MAFY IZAY EFA RE.

janvier 13, 2017

« Ny finoana dia avy amin’ny toriteny », ary izay mino an’i Jesosy no manana ny fiainana mandrakizay.

« Ary amin’izany dia tokony hotandremantsika mafimafy kokoa izay efa rentsika fandrao hindaosina hiala aminy isika. » Hebreo 2:1

Ahoana no fomba hanatanterahantsika izany? Avela hitombo ao anatintsika ny Teny. Saintsainina andro aman’alina ny Tenin’Andriamanitra. Mangataka ny fitarihin’ny Fanahy Masina mba hitarika antsika amin’ny fampiharana azy eo amin’ny fiainana andavan’andro. « Ataontsika ahoana no fandositra, raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao isika? » Tokony hanana tahotra ny Tompo isika Kristiana: tsy anjely isika kanefa natsangany ho zanany tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy. Tia antsika Jesosy. Tsy hanao izay mampalahelo Azy isika. Aoka ary ho tandremana mafimafy kokoa izay efa re. Ny Tompo Jesosy hampahery anao.

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

Publicités

Asa fitoriana eny amin’ny Fonja

janvier 13, 2017

Fitoriana an-kira sy tantara an-tsehatra no nasehon’ireo voafonja vehivavy ao Antanimora

Mitohy ny fiarahamiasan’ny Feon’ny Filazantsara amin’ny Fonjan’Antanimora amin’ny Fitoriana ny Filazantsara. Tahaka ny isan-taona dia nikarakara fitoriana an-kira sy tantara an-tsehatra ireo voafonja vehivavy ao Antanimora ny 13 Desambra 2016 ka ny tantaran’i Samoela mpaminany no novelominy tamin’izany. Miisa 30 ireo voafonja vehivavy nanatanteraka izany ka ireo voafonja vehivavy rehetra ao Antanimora sy ny mpandraharahan’ny fonja no nasaina nanatrika izany. Tena fotoana fifaliana sy nahafahana nampita ny hafatry ny Filazantsara tokoa izany. Tamin’izany koa no nanararaotana nizarana vary 100kg ho an’ireo voafonja sy vatomamy ho an’ireo izay nadray anjara tamin’y fampisehoana sy fitoriana ary nahafahana nanentana momba ny Fianarana Soratra Masina Ifandraisana karakarain’ny Feon’ny Filazantsara.

dsc_0306 ?
Teo ny fankalazana an-kira nentin’ireo vehivavy voafonja
dsc_0318 dsc_0320
… fa teo koa ny fanehoana tantara an-tsehatra
dsc_0331 ?
Atoa Louis, miandraikitra ny Programa FF no niaraka tamin’ireo mpiara-miasa an-tsitra-po nanafana ny lanonana.