Asa fitoriana eny amin’ny Fonja


Fitoriana an-kira sy tantara an-tsehatra no nasehon’ireo voafonja vehivavy ao Antanimora

Mitohy ny fiarahamiasan’ny Feon’ny Filazantsara amin’ny Fonjan’Antanimora amin’ny Fitoriana ny Filazantsara. Tahaka ny isan-taona dia nikarakara fitoriana an-kira sy tantara an-tsehatra ireo voafonja vehivavy ao Antanimora ny 13 Desambra 2016 ka ny tantaran’i Samoela mpaminany no novelominy tamin’izany. Miisa 30 ireo voafonja vehivavy nanatanteraka izany ka ireo voafonja vehivavy rehetra ao Antanimora sy ny mpandraharahan’ny fonja no nasaina nanatrika izany. Tena fotoana fifaliana sy nahafahana nampita ny hafatry ny Filazantsara tokoa izany. Tamin’izany koa no nanararaotana nizarana vary 100kg ho an’ireo voafonja sy vatomamy ho an’ireo izay nadray anjara tamin’y fampisehoana sy fitoriana ary nahafahana nanentana momba ny Fianarana Soratra Masina Ifandraisana karakarain’ny Feon’ny Filazantsara.

dsc_0306 ?
Teo ny fankalazana an-kira nentin’ireo vehivavy voafonja
dsc_0318 dsc_0320
… fa teo koa ny fanehoana tantara an-tsehatra
dsc_0331 ?
Atoa Louis, miandraikitra ny Programa FF no niaraka tamin’ireo mpiara-miasa an-tsitra-po nanafana ny lanonana.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: