TANDREMANA MAFY IZAY EFA RE.


“Ny finoana dia avy amin’ny toriteny”, ary izay mino an’i Jesosy no manana ny fiainana mandrakizay.

“Ary amin’izany dia tokony hotandremantsika mafimafy kokoa izay efa rentsika fandrao hindaosina hiala aminy isika.” Hebreo 2:1

Ahoana no fomba hanatanterahantsika izany? Avela hitombo ao anatintsika ny Teny. Saintsainina andro aman’alina ny Tenin’Andriamanitra. Mangataka ny fitarihin’ny Fanahy Masina mba hitarika antsika amin’ny fampiharana azy eo amin’ny fiainana andavan’andro. “Ataontsika ahoana no fandositra, raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao isika?” Tokony hanana tahotra ny Tompo isika Kristiana: tsy anjely isika kanefa natsangany ho zanany tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy. Tia antsika Jesosy. Tsy hanao izay mampalahelo Azy isika. Aoka ary ho tandremana mafimafy kokoa izay efa re. Ny Tompo Jesosy hampahery anao.

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: