Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara

Miha mivelatra hatrany ny fiarahamiasan’ny Feon’ny Filazantsara amin’ny Synodam-Paritany hafa Ny fikendren’ny FF dia ny hanitatra hatrany ny fiaraha-miasany amin’ireo Synodam-Paritany ao anatin’ny sahan’ny Fiangonana Loterana. Misaotra an’Andriamanitra lehibe fa dia tanteraka soa aman-tsara ny Seminera Fampiofanana antsoina hoe “Fampitaovana ny olona masina” tany amin’ny FLM Toby Nenilava Synodam-Paritany Faradofay (SPFa) ny 18, 19 Janoary […]