ALAHELO: KARAZANY ROA

« Fa ny alahelo araka an’Andriamanitra miasa fibebahana ho famonjena tsy hanenenana; fa miasa fahafatesana kosa ny alahelon’izao tontolo izao. » II Kor 7:10 Nirahin’i Jehovah hilaza ny amin’ny hamelezan’i Jehovah an’i Ninive i Jona, fa tafakatra teo anatrehan’i Jehovah ny faharatsiany. Nandà i Jona, nandositra hiala teo anatrehan’i Jehovah. Niondrana an-tsambo izy niala teo anatrehan’i Jehovah. […]