FANAMARINANA MANERY HIADY

« Koa amin’izany, satria efa nohamarinina tamin’ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin’Andriamanitra amin’ny alalan’I Jesosy Kristy Tompontsika. » Romana 5:1 Nohamarinina tamin’ny finoana isika, finoana an’i Jesosy. Vita fihavanana amin’Andriamanitra Ray. Kanefa fihavanana tsy maintsy arovana, satria misy fahavalo. Ny fahotana no mampisaraka antsika amin’Andriamanitra. Malahelo Izy rehefa manota isika ary mitarika ny fahatezerany […]

Programan’asa Fanasoavana

Nonolotra vary ireo ankizy sahirana ao amin’ny Akany Fifampandrosoana Ambodin’Isotry ny Feon’ny Filazantsara (FF) Tsara ny mampahatsiahy fa anisan’ireo mpiara-miasa tamin’ny (FF) ny Akany Fifampandrosoana Ambodin’Isotry tamin’ny alalan’ny fandefasana horonan-tsarimihetsika. Tapaka anefa izany fiaraha-misa izany ny volana Jona 2014 noho ny antony samihafa. Nahatsiaro ireo ankizy sy tanora sahirana beazina ao amin’ny Akany ny FF […]