ANDRIAMANITRA MANAMASINA

« Hatry ny fony hianao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro; ary fony hianao tsy mbola teraka no efa nohamasiniko. » Jeremia 1:5 Aza kivy hianao, fa raha mbola tsy noforonina tany ankibo dia efa fantatr’Andriamanitra, fantany ny manjo anao, fantany ny olana rehetra mahazo anao, fantany na dia ny fahorianao aza.Tsy miafina aminy ny […]

Fandefasana Film tamin’ireo ankizy eny Andoharanofotsy

Tao anatin’ny fankalazana ny Krismasy sy ho fitoriana ny Filazantsara tamin’ireo ankizy sahirana eny Andoharanofotsy, toerana fonenan’ny Atoa Louis, Talen’ny Programa eto amin’ny Feon’ny Filazantsara dia nandefa ilay sarimihetsika tantaran’i JESOSY araka ny Filazantsaran’i Lioka tamin’ireo ankizy ireo izy ny volana desambra 2016 lasa teo. Ankizy 79 no tonga nanatrika izany. Hita fa tena nahaliana […]