Programan’asa fanasoavana

Fonja, Toby FLM Nenilava, Akany Avotra Faradofay Enga anie isika mba hanana Baiboly sy Fihirana atolotra ireo voafonja maro be ka hahafahan’izy ireo mianatra ny Tenin’Andriamanitra. Ny Lehiben’ny Fonja Faradofay dia anisan’ireo niangavy ny Talen’ny Feon’ny Filazantsara (FF) ny hanolorana vary ireo voafonja miisa 100 ao an-toerana. Tanteraka soa aman-tsara ny volana Janoary 2017 teo […]