HERIN’ANDRIAMANITRA HO FAMONJENA.

« Ny teny ny amin’ny hazo fijaliana dia fahadalana ho an’izay ho very, fa herin’Andriamanitra kosa amintsika ho vonjena. » I Korintiana 1:18 – Nofoanany ny tenany ka nanaiky Izy ho tonga tahaka antsika ary mbola nanaiky hanetry tena satria nanaiky nombohona tamin’ny hazo fijaliana. – Inona no antony? Mba hitondra ny fahotantsika. Tsy mijanona eo amin’ny […]