ANDRIAMANITRA MIASA SY MITENY

« Tsy misy mahalala tsara ny Ray, afa tsy ny Zanaka sy izay tian’ny Zanaka hanehoana Azy. » Matio 11:27 Andriamanitra manala ny voaly manarona. Fanakonana ny zavatra iray ny voaly. Andriamanitra te hiseho amintsika olombelona ka naniraka ny Zanany. Azo lazaina amin’ny teny hafa hoe: nanala ny voaly manarona tsy ahitantsika Azy Andriamanitra. Fa tamin’ny alalan’i […]