Tanjon’ireo mpiasa

Fampiofanana fohy nomen’ny Talen’ny Feon’ny Filazantsara (FF) Ho an’ny taom-piasana vaovao 2017/2018, dia efa nanomboka avy hatrany tamin’ny famaritana ireo tanjona tokony ho tratrariny mandritry ny taona ireo mpiara-miasa tsirairay eto amin’ny FF. Ny Tale Andriamanjaka Daniel moa no nampianatra fohy mikasika ny famaritana izany tanjona izany amin’ny alalan’ny ‘SMART’. Naneho ny fahavononany ny rehetra […]