SAROBIDY NY FOTOANA

« Mba tsy handanianareo ny andro sisa iainanareo amin’ny nofo araka ny filàn’ny olona intsony, fa araka ny sitrapon’Andriamanitra. » I Petera 4:2 Ny Fanahy Masina miasa ao ampontsika no mahatonga azy fo nofo tsy ho mafy tahaka ny vato, ka mampahafantatra antsika ny sitrapon’Andriamanitra. Ny sitrapon’Andriamanitra dia izay tsara, sady ankasitrahana, no marina. Ny fanekena ny […]