NY FAHAFAHANA

« Raha maharitra amin’ny teniko hianareo, dia ho mpianatro tokoa; ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hahafaka anareo tsy ho andevo. » Jaona 8:31b-32 Noho ny fahasarotan’ny fiainana, noho ny zava-misy mihatra, noho ny faharatsiana eto amin’izao tontolo izao dia sarotra ny maharitra amin’ny Teny. Misy ny lalàna ao amin’izay faritana hoe tenin’Andriamanitra. Ary io […]