TSY MAINTSY MANGATAKA AMIN’ANDRIAMANITRA ISIKA

« Mangataha, dia homena hianareo. » Matio 7:7a Ny olona vao natao batisa dia natsangan’Andriamanitra ho zanany, ka tsy sarin-janaka fa tena zanaka mandova. Araka ny teny hoe: izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak’Andriamanitra. Rehefa zanaka dia hafa kokoa ny sata iainana miohatra amin’ny tsy zanaka, na fomba filaza hafa hoe jentilisa izay […]