NY HATAKY NY TOMPO:

« Hohamasinina anie ny anaranao. » Matio 6:9b Masina ny anaran’Andriamanitra, na manamasina Azy isika na tsy manamasina Azy. Fa amin’ny maha-zanany antsika dia tiany ho masina eo amintsika ny Anarany. Tsy masina eo amintsika anefa ny anaran’i Jehovah raha manao ratsy isika, ary izany no lazain’ny teny hoe: « Aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran’ny […]