Tohin’ny Fampiofanana

“Fahaiza-mitarika sy Fifandraisana” Taorian’ny Fampiofanana “Fahaiza-mitarika sy Fifandraisana” izay notanterahin’ny Feon’ny Filazantsara tany amin’ny FLM Ambalavao Tsienimparihy ny 22, 23 Marsa 2017 dia roa tamin’ireo mpiofana niaraka tamin’ny Pastora Randianarivonirina Dieu Donné (Mpitondra Fileovana Ambalavao Tsienimparihy) no nizara ny Tenin’Andriamanitra sy ireo hevi-dehibe manan-danja novohizina nanditry ny Fampiofanana tamin’ny mponina any ambanivolon’ny Vohitsaoka. Tamim-pifaliana sy […]