FANJAKAN’ANDRIAMANITRA

« Ho tonga anie ny fanjakanao. » Matio 6:10a Ny fanoharana nataon’i Jesosy ny amin’ny fanjakan’Andriamanitra dia tahaka ny voatsinampy, izay kely noho ny voa rehetra; raha voafafy kosa izy dia maniry ka lasa hazo lehibe ka azon’ny voro-manidina itoerana sy ialokalofana. Raha ny fanjakan’Andriamanitra dia efa eo aminy, fa ny fanjakan’Andriamanitra eo amintsika no manao ahoana? […]