Ireo mpiara-miasa an-tsitrapo amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) sy ny fanoloran-tenany

Amim-pitiavana sy amin’ny fanoloran-tena lehibe no hanompoan’ireo mpiara-miasa an-tsitrapo an’Andriamanitra. Mahatratra eo amin’ny 60 eo ho eo ireo mpiara-miasa an-tsitrapo FF avy eto amin’ny faritra Antananarivo sy ny manodidina. Mankahery sy mamporisika azy ireo hatrany ireo mpiasa eo anivon’ny Foibe FF amin’ny hitohizan’ny fiaraha-miasa dia ny fitoriana ny Filazantsara amin’ny alalan’ny “Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana […]