IZAHO KOA TSY MANAMELOKA ANAO

« Izaho koa tsy manameloka anao; mandehana, ary amin’izao sisa izao dia aza manota intsony. » Jaona 8: 11b Rehefa misy lalàna dia misy ny fankatoavan-dalàna ary misy koa ny tsy fankatoavan-dalàna. Ilay olona eto amin’ity tantara eto ity dia azo nandika ny lalàn’I Mosesy, ary izao nentina teo amin’I Jesosy. Fariseo sy mpanora-dalàna no nahatratra ity […]