“Henoy ny feony”

Fandaharana isan-kerinandro amin’ny fampielezampeo Ao anatin’ny fankalazana ny Pasaka ny volana Aprily 2017 sy ny jobily faha 500 taonan’ny Reformasiona ary ny faha 150 taonan’ny Fiangonana Loterana Malagasy (FLM) dia naompana tamin’ny lohahevitra hoe “Ny Reformasiona sy ny Filazantsara” ny fandaharana “Henoy ny feony” tamin’ity volana Aprily 2017 ity. Izany dia niresahana indrindra mahakasika ireo […]