AZA MANARAKA NY FANAON’IZAO TONTOLO IZAO.

« Ary aza manaraka ny fanaon’izao tontolo izao; fa miovà amin’ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon’Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. » Romana 12:2 Hatraiza ny ezaka tokony ataon’ny kristiana amin’ny fanamasinana azy? Sarotra tokoa ny famaliana an’io fanontaniana io. Ny marina ara-tSoratra Masina no azontsika ianteherana, nefa dia mbola mila ny Fanahy Masina […]

FJKM Antsahavola Fitiavana (SPAA 12)

Fanolorana sertifika ho an’ireo mpianatra nahavita ny “Fianarana Soratra Masina Ifandraisana” (FSMI) Na dia vao herin-taona mahery monja aza no niatombohan’ny fiaraha-miasa teo amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) sy ny FJKM Antsahavola Fitiavana izay iandraiketan’ny Atoa Andriamalala Réné, Mpitandrina dia efa maro ireo Kristiana resy lahatra nandalina ny Tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny FSMI. Koa ny Alahady 30 […]