MANAN-KANINA VA IANAO?

« Anaka, manan-kanina va hianareo? Dia namaly Azy hoe izy: Tsia. » Jaona 21:5 Raha izao fanontaniana napetrak’i Jesosy tamin’ny mpianatra eto izao dia misy antony amin’ny Tompo ny tsy fananan’ny mpianatra izay hohanina. Tsy ataon’ny ny Tompo tsinontsina izay hohanin’ny mpianatra. Ry Petera moa teto dia efa nanarato nandritra ny alina, nefa tsy nahazo. Rehefa nanaraka […]