MPISORONA HO ANTSIKA JESOSY.

« Ary ho an’ireto no anamasinako ny tenako, mba hanamasinan’ny fahamarinanao azy. » Jaona 17:19 Sarobidy ny fananantsika an’i Jesosy, ary raha amin’ny anarany no angatahintsika dia omen’ny Ray antsika izany araka ny teniny. Raha mbola ny fahotantsika no navela nilomantsika dia tsy ho nahita rariny teo amin’i Jehovah Andriamanitra isika. Mahay mitondra ny fahalementsika Jesosy. Ny […]