MANGATAKA HO ANAO JESOSY.

« Tsy mangataka ho an’izao tontolo izao Aho, fa ho an’izay nomenao Ahy, satria Anao izy. » Jaona 17:9 Manavaka Jesosy eto. Avahany izay nomen’i Jehovah Andriamanitra Azy. « Fa ny teny izay nomenao Ahy dia nomeko azy kosa, ary noraisiny ». Efa noraisintsika ve ny Teniny? Raha noraisintsika ny Tenin’i Jesosy dia mangataka ho antsika Jesosy. « Anao ireny […]