MANATONA NY SEZA FIANDRIANAN’NY FAHASOAVANA.

« Koa aoka isika hanatona ny seza-fiandrianan’ny fahasoavana amin’ny fahasahiana, mba hahazoantsika famindram-po sy hahitantsika fahasoavana ho famonjena amin’izay andro mahory. » Hebreo 4:16 Sarotra ny manatona mpanjaka: eo ny miaramila mpiambina, ary moa ve fantatry ny mpanjaka koa isika? Ny mpanjaka resahina eto dia Jehovah Andriamanitra. Fantatr’i Jehovah Andriamanitra ve isika? Ahoana no hanatonana izany seza […]