NY FAHEFAN’I JESOSY.

« Fa amin’ny fahefàna sy ny hery no andidiany ny fanahy maloto, dia mivoaka ireo. » Lioka 4:36b Zanaka mpandrafitra, tsy mba nianatra tahaka ny mpanoradalàna na ny fariseo Jesosy kanefa dia efa niseho sahady ny fahefàny amin’ny fampianarana; na dia mbola 12 taona aza Izy. Misongadina ny maha-tena Andriamanitra an’I Jesosy. Tena manana fahefàna Izy na […]