SAFIDY SAROTRA

« Midira amin’ny vavahady ety hianareo; fa lehibe ny vavahady, ary malalaka izay mankany amin’ny fahaverezana, ka maro no miditra any. Fa ety ny vavahady, ary tery ny làlana izay mankany amin’ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. » Matio 7:13-14. Isika olombelona dia voasintona hatrany amin’ny zavatra mora atao, mandeha amin’ny làlana malalaka, amin’ny làlana mora […]