IO FIANTSOANA IO

« Raby, aiza ianao no mitoetra? Hoy Izy taminy: Avia fa ho hitanareo. » Jaona 1:38b-39a – Fanontaniana nataon’ireo mpianatr’i Jaona roa lahy tamin’i Jesosy io. Matoa voalaza eto fa mpianatr’i Jaona izy ireo dia efa nianatra tamin’i Jaona. Eo ambony moa dia voalaza fa notondroin’i Jaona tamin’izy roa lahy Jesosy: «indro ny zanak’ondrin’Andriamanitra». Raha nanaraka an’i […]