MAHATOKY SY MANAN-TSAINA.

août 18, 2017

Fomba fijery roa ihany no misy eto amin’izao tontolo izao. Fomba fijery azavain’ny fanahin’ny mazava, ary ny fomba fijery azavain’ny fanahin’ny maizina.

« Iza moa ny mpitandrin-draharaha mahatoky sy manan-tsaina, izay hotendren’ny tompony hifehy ny mpanompony mba hanome azy anjara hanina amin’ny fotoana? » Lioka 12:42

Indray andro Jesosy Kristy dia onena ny vahoaka fa tahaka ny ondry tsy manana mpiandry, ka nampianatra zavatra maro Izy, ary niteny tamin’ny mpianany hoe: omeonareo hanina izy. Tena mpitandrina mahatoky tokoa ny Tompo. Mihevitra izay mahasoa ny ondry Izy: manome azy hanina amin’ny fotoana. Tany an’efitra tokoa dia tsy nahita hanina ny olona ary namahana ireo vahoaka nihaino ny fampianarany tamin’ny mofo dimy Jesosy. Iza no mpanompo mahatoky hamahana ny ondry amin’ny fotoana? Marina fa mety tsy hahavita ny nataon’ny Tompo ny mpianany, fa tena mahatoky tokoa eo amin’ny andraikitra omen’ny Tompo azy ve tsirairay? Ary amin’ny fotoana tena ilàna azy? Sady nampianatra ny Tompo no namahana tamin’ny mofo dimy, sakafo tsy sahaza ireo vahoaka akory nefa nanaovany fisaorana dia nampitomboin’Andriamanitra, ary nisy ambiny. Sambatra ny tokan-trano misy ray amandreny mahatoky sy manana saina mahatoky an’i Kristy, hanome ny zanany anjara hanina amin’ny fotoany. Sambatra ny firenena izay manana an’i Jehovah ho Andriamanitra. Iza no mpanompo mahatoky sy manan-tsaina hampianatra ny ondry sy
hanome azy anjara hanina amin’ny fotoana?
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.
Publicités

FANARANAM-PO AMIN’NY RATSY SA FENOINA NY FANAHY?

août 16, 2017

« koa mandehana hianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina » (Matio 28:19)

Ny Fanahy Masina dia raisintsika eo amin’ny batisa. Baikon’i Jesosy ny iraka nataony tamin’ny mpianatra hanao batisa amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Fa rehefa tarihin’ny nofo isika dia manomboka manana anjara ny ratsy, dia azo ambara hoe, efa tsy feno ny Fanahy. Ao ihany ilay Fanahy fa mihafy. Fa ny fanahy ratsy no mihamahazo vahana. « Amin’izany dia misy fanaranam-po amin’ny ratsy, fa aoka ho fenoina ny Fanahy. » Efesiana 5:18b. Raha araka izao teny izao dia misy haavony ny faharatsiana. Ary mety azo heverina ve hoe misy ny ratsy iniana atao, ary misy koa ny fanaranam-po amin’izany. Azo ambara mazava fa ny fanaranam-po amin’ny ratsy dia fialàna amin’ny Fahasoavan’Andriamanitra Hebreo 12:15a. Ny fenoina ny Fanahy kosa dia mifanohitra amin’izany. Aoka ho marihina eto ny voam-bolana hoe: « ho fenoina ny Fanahy ». Fenoina rano ny siny, fa tsy ny siny no mameno rano ny tenany. Izany hoe ny Fanahy Masina no mameno antsika, na hoe ny Ray no mameno ny Fanahy antsika. Misy anjarantsika ihany anefa ny misafidy na hanaram-po amin’ny ratsy isika na ho fenoina ny Fanahy. Ny fisaintsainana ny tenin’Andriamanitra andro aman’alina, ny faharetana amin’ny vavaka. Hoy Jesosy tamin’i Petera hoe: « Hay! tsy mahazaka ny miara-miari-tory amiko na dia ora ihany ihany aza hianareo! » Matio 26:40b
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.