MAHATOKY SY MANAN-TSAINA.

Fomba fijery roa ihany no misy eto amin’izao tontolo izao. Fomba fijery azavain’ny fanahin’ny mazava, ary ny fomba fijery azavain’ny fanahin’ny maizina. « Iza moa ny mpitandrin-draharaha mahatoky sy manan-tsaina, izay hotendren’ny tompony hifehy ny mpanompony mba hanome azy anjara hanina amin’ny fotoana? » Lioka 12:42 Indray andro Jesosy Kristy dia onena ny vahoaka fa tahaka ny […]