FAHAIZANA MANDRAY

Na ny mandray fotsiny aza dia misy manahirana indraindray. Efa tolorana fotsiny, sady tsy mitady na mikaroka, fa mandray fotsiny. « Fa ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay an’ny Fanahin’Andriamanitra; fa fahadalana aminy izany sady tsy azony, satria araka ny fanahy no amantarana izany. » I Korintiana 2:14 Misy karazan’olona tia […]