NY MAHA SAMY HAFA NY HERINTSIKA SY NY FAHASOAVAN’I JESOSY.

« Hoy Jesosy taminy: Mitsangàna, ento ny fandrianao, ka mandehàna. » (Jaona 5:8) Nisy rangahy iray narary Valo amby telo-polo taona (38 taona), tena ela tokoa izany, tena fahoriana tokoa izany, ary dia niandrandra fanasitranana tokoa izy, ary nisy farihy nanana laza fa nahasitrana rehefa nohetsehina ka tafaroboka ilay marary. Ny olana dia tsy mba nanana olona […]