ANDRIAMANITRA AVO INDRINDRA JEHOVAH.

« Izao no ahafantarantsika fa tia ireo zanak’Andriamanitra isika, dia ny itiavantsika an’Andriamanitra sy ny ankatoavantsika ny didiny. » (1Jaona 5:2) Hatahotra sy ho tia an’i Jehovah no tadiavin’Andriamanitra antsika olony. Ny halehibiazan’ny fiatiavany antsika no nanomezany ny Zanany mba hitondra ny helotsika ary ny hitafiantsika izany. Ny fitafiana ny Zanany dia fandraisantsika ny fanamarinana avy amin’i […]