NY TENY DIA ANDRIAMANITRA

novembre 23, 2017

Mila mitandrina tsara isika kristiana ny amin’ny teny izay aloaky ny vavantsika fa indraindray ataon’i Satana fitaovana hamonoana ny fanahin’ny hafa izany. « Ny teny atao amin’ny antony dia poma volamena, ao anaty vilia volafotsy tsara soratra. » Ohabolana 25:11

Ny ambaran’ity Soratra Masina ity eto dia tena zavatra sarobidy, poma volamena, ny teny atao amin’ny antony: poma voankazo mahate hihinana, ary indrindra ny hoe poma volamena, sady tsara endrika no mampitelindrora. Misy koa ny fotoana tena ilàna ny voankazo sady manala hetaheta no manome hery: moa ve tsy izany tokoa ny Tenin’Andriamanitra milatsaka amin’ny fotoanany (io fotoana mety io ilay vilia volafotsy tsara soratra). Amin’ny fotoana tena ilan’ny fanahin’ny olona iray ny Teny no tonga izany Teny izany. Teny mitondra fiainana mandrakizay, Teny manome fiainana. Tokony hangataka amin’ny Fanahy Masina isika ary inona no tokony hotenenintsika, ary fotoana inona no mety hitenenantsika izany.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.
Publicités

NY AO AMIN’I KRISTY JESOSY

novembre 16, 2017

« Fa tsy fantantsika izay vavaka tokony ataontsika; fa ny Fanahy no mifona ho antsika amin’ny fitarainana tsy azo tononina. » Romana 8:26

Raha mamaky ny Soratra Masina isika dia mbola ny Fanahy no manambara amintsika izay tena tiany ambara. Raha ny maha olombelona antsika dia tsy mahatakatra ny saindalin’Andriamanitra isika, ary raha izany dia tsy haintsika koa izay tokony hifonantsika amin’Andriamanitra, ary raha fantatsika aza fa diso isika dia tsy haintsika ny manambara izany amin’Andriamanitra raha tsy ny Fanahy ihany. Mampanetritena antsika izany, satria mila ny Fanahy izay mampahafantatra antsika ny fahadisoana tokony hifonantsika isika, ary ny fomba entintsika manambara izany amin’ny Ray dia tsy haintsika fa ny fanahy no mahay milaza izany. Aoka isika hazoto hanome mandrakariva ny Fanahy ny toerana sahaza ho Azy ao anatintsika isananadro.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY RAN’NY ZANAKA

novembre 10, 2017

« Tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy. »
Romana 8:1

Mitaky fahamarinana avy amintsika ny lalàna.
– Raha mandeha araka ny nofo isika dia tahaka ireo Fariseo, nitady hanamarina ny tenany, ary tsy nanaiky ny fahamarinana avy amin’Andriamanitra. Tsy nino Ilay faran’ny lalàna izy, dia i Jesosy Kristy, Ilay làlana sy fahamarinana ary fiainana. Mila manaiky ny fahamarinana avy amin’Andriamanitra isika, ary mila mino Azy.
– Ny olona araka ny Fanahy dia izay manaiky hamarinin’Andriamanitra amin’ny fanadiovan’ny ràn’i Kristy, isantsegondra, isan-minitra, ka hanetry tena eo Aminy. Io no olona atao hoe ao amin’i Kristy Jesosy, tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy. Aoka ary isika hazoto hitoetra ao amin’i Kristy Jesosy dia tsy hisy fanamelohana.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY ZAVATRA REHETRA DIA HAIN’ANDRIAMANITRA.

novembre 3, 2017

« Jesosy nijery azy ka nanao hoe: raha amin’ny olona, dia zavatra tsy hainy izany; fa tsy mba tahaka izany amin’Andriamaanitra, fa ny zavatra rehetra dia hain’Andriamanitra. » Marka 10:27

Teny nataon’i Jesosy ato amin’ity bokin’ny Marka 10 ity izany, niteny izy hoe: « sarotra ny hidiran’ny mpanankarena amin’ny fanjakan’ Andriamanitra ». Hoy ny soratra eto hoe raha amin’ny olona dia tsy hainy izany. Fa raha Andriamanitra kosa dia hainy ny hampiditra ny mpanankarena amin’ny fanjakan’ny lanitra. Ahoana? Ny sitrapon’Andriamanitra no atao fa tsy ny an’izao tontolo izao. Ny haren’ny mpanankarena dia azony hanaovana ny sitrapon’ Andriamanitra. Aoka ny mpanankarena tsy hanao ny harena ho solon’Andriamanitra. Tsy ny harena ihany, fa na ny tanjaka sy ny fahasalamana ary ny fahaizana koa aza, na izay zavatra hafa hasolontsika an’Andriamanitra. Jesosy anie hampahiratra ny saintsika amin’izany.

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.