NY ZAVATRA REHETRA DIA HAIN’ANDRIAMANITRA.

« Jesosy nijery azy ka nanao hoe: raha amin’ny olona, dia zavatra tsy hainy izany; fa tsy mba tahaka izany amin’Andriamaanitra, fa ny zavatra rehetra dia hain’Andriamanitra. » Marka 10:27 Teny nataon’i Jesosy ato amin’ity bokin’ny Marka 10 ity izany, niteny izy hoe: « sarotra ny hidiran’ny mpanankarena amin’ny fanjakan’ Andriamanitra ». Hoy ny soratra eto hoe raha amin’ny […]