NY TENY DIA ANDRIAMANITRA

Mila mitandrina tsara isika kristiana ny amin’ny teny izay aloaky ny vavantsika fa indraindray ataon’i Satana fitaovana hamonoana ny fanahin’ny hafa izany. « Ny teny atao amin’ny antony dia poma volamena, ao anaty vilia volafotsy tsara soratra. » Ohabolana 25:11 Ny ambaran’ity Soratra Masina ity eto dia tena zavatra sarobidy, poma volamena, ny teny atao amin’ny antony: […]