OLONA MANAO AHOANA LOATRA JESOSY

Raha ny safidy maha olona dia ny hiadana sy ny hilamina ny fiainana. Fa ny an’i Jesosy dia hafa kely: « Fampijaliana nahazoantsika fihavanana no namelezana Azy: Ary ny dia kapoka taminy no nahasitranana antsika. » Isaia 53:5b Nampijaliana Izy, nokapohina Izy. Ny vokatra azo amin’izany anefa dia ho antsika rehetra. Mahazo fihavanana amin’Andriamanitra isika noho izany […]