MIALA AMIN’NY RATSY FANAO

« Ary hoy Jehovah: Efa hitako tokoa ny fahorian’ny oloko izay any Egypta, ary efa reko ny fitarainany noho ny ataon’ny mpampiasa azy; eny, fantatro ny alahelony; » (Eksodosy 3:7) Rehefa anjakan’ny faharatsiana ny tany onenana dia feno fitarainana izany tanàna izany, hoy Jehovah: lehibe ny fitarainan’ny tanàna ary ny fahotany dia mavesatra indrindra. Mitaraina ny olona, […]