OMEO ANAY ANIO NY HANINA SAHAZA HO ANAY.

« Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. » (Matio 6:11) Jehovah no nanome hanina ho an’ny zanak’Isiraely tany an’efitra. Ny mana izany. Hoy koa anefa ny Soratra Masina hoe: « Tsy mofo ihany no hiveloman’ny olona fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavan’Andriamanitra. » (Matio 4:4). Hain’i Jehovah Andriamanitra tokoa ny sakafo tokony ho antsika, na […]