NY HANINA SY NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA

Hoy Jesosy taminy:  » Ny haniko dia ny manao ny sitrapon’izay naniraka Ahy sy ny mahavita ny asany. » Jaona 4:34 – Jesosy no niteny an’io teny io. Hoy angamba isika hoe: Izy kosa anie Andriamanitra e! Marina izany, fa olombelona mahare marary sy mahatsiaro hanoanana koa Izy, ary misy rà mikoriana koa ao anatiny. Fa […]