TEZAO AO AMIN’NY TOMPO NY ZANAKAO

« Ary hianareo ray, aza mampahatezitra ny zanakareo, fa tezao amin’ny famaizana sy ny fananaran’ny Tompo izy. » Efesiana 6:4 Miara miaiky ny maro fa sarotra ny fitaizana ankehitriny izao, fa mbola folo na roambin’ny folo taona ny tanora dia voafatotra amin’ny fatorana ratsy isankarazany, indrindra ny zava-maha domelina. Inona no nataon’i Jesosy? Hoy Izy: avelao ny […]