TSY FOANA NY FAHASOAVAN’ANDRIAMANITRA

« Tsy mahafoana ny fahasoavan’Andriamanitra aho; fa raha avy amin’ny lalàna ny fahamarinana, dia maty foana Kristy. » Galatiana 2:21 Ny lalàna nomen’i Jehovah ny Isiraely no nentiny hisian’ny fifampifehezana teo amin’ny olony. Fa manameloka izay mandika izany lalàna izany ny lalàna. Ny fandikana ny lalàna no fahotana. Ary fahafatesana no tambin’ny ota. Meloka izay nanota. Koa […]