IZAHAO TOETRA NY FANAHY

« Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra, fa izahao toetra ny fanahy, na avy amin’Andriamanitra ireny, na tsia, » I Jaona 4:1a Maro tokoa ny fanahy miparitaka eto amin’izao tontolo izao. Fa misy ny avy amin’Andriamanitra, ary misy ny tsy avy amin’Andriamanitra. Ho antsika izay ambara hoe malalan’Andriamanitra izao teny izao. Fa maninona no malala? Malala […]