IZAHAO TOETRA NY FANAHY (2)

« Anaka, ianareo dia avy amin’Andriamanitra ary efa naharesy ireny, satria lehibe Izay ao aminareo noho izay ao amin’izao tontolo izao. » 1Jaona 4:4 Fanahy roa no misy eto amin’izao tontolo izao, dia ny Fanahin’Andriamanitra sy ny fanahy tsy avy amin’Andriamanitra, izay tsy manaiky an’i Jesosy. – Ny Fanahy Masina ihany no Fanahin’Andriamanitra. Teo io Fanahy io […]