FITSAHARAN’ANDRIAMANITRA

« Koa na dia mbola misy teny fikasana fa hiditra any amin’ny fitsaharany aza isika, dia aoka isika hatahotra, fandrao mba misy eo aminareo toa tsy mahatratra izany. » Hebreo 4:1 Enina andro Jehovah Andriamanitra no niasa nanao izao tontolo izao. Rehefa vita izany dia nitsahatra Izy. Mbola ao amin’izany andro fitsaharan’Andriamanitra izany ihany iska izao satria […]