JEHOVAH MANDINIDINIKA NY ONDRINY

« Izaho no vavahady; raha izaho no hidiran’ny olona, dia hovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina. » Jaona 10:9. Tsy foin’Andriamanitra isika ka nanolotra ny tenany Izy ho antsika tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy Zanany. Jesosy Kristy dia milaza ny tenany ho vavahady. – Amin’ny lafiny iray dia fanetren-tena avy aminy izany, satria dikaina mandrakariva […]