VILANY TANY

« Ary tsy ketraka izahay; fa na dia mihalevona aza ny toetray ivelany, dia havaozina isan’andro isan’andro kosa ny toetray anaty. » II Korintiana 4:16 – Mihalevona ny toetra ivelany. Fomba fiteny ny hoe: mandalo ny fiainana eto an-tany, miserana ihany izany. Tsy maintsy mihaantitra ny momba ny tenan’ny olona rehefa mitombo ny taona iainany eto an-tany. […]